Безсмертя від "Щастя народу"

Сьогодні в громадську організацію "Щастя народу" приходить немало листів від громадян з проханням розповісти про один з напрямів діяльності організації в області можливості отримання людиною безсмертя. Мова, звичайно, ведеться про безсмертя людини не в буквальному розумінні цього поняття, а про можливість впливу людини на ті процеси старіння організму, які закладені в гені людини і зберігаються в молекулі ДНК. Давно відомо, що молекула ДНК включає десятки тисяч атомів. Саме у цих атомах прихований ключ, регулюючий необхідне міжклітинне середовище усередині організму людини, що дозволяє клітинам тканини не втрачати здатність до регенерації, відкриваючи за рахунок цього можливості для омолоджування організму людини. Даний напрям діяльності організації був вибраний не випадково, оскільки сьогодні ми цілком розуміємо актуальність даного питання не тільки для громадян України, але і для всього людства. Адже володіючи можливістю контролю над старінням людського організму, чоловік отримує можливість впливати на ті процеси нашого суспільства, які часто не можуть бути доведені до кінця людьми, що представляють свого часу колір суспільства, які з причини старості, хвороб і передчасної смерті не зуміли довести до логічного кінця свої задумки, плани і проекти. Я, як керівник даного проекту, спробую коротко розповісти Вам про те, в яких напрямах сьогодні працюють члени організації, складові науковий потенціал ОО "Щастя народу", що займається питанням безсмертя людини. Хочу також уявити Вашій увазі невелику історичну довідку про той, хто і коли в ОО "Щастя народу" почав займатися проблемою безсмертя людини. Даною проблемою організація займається вже більше 6 років, науковий потенціал організації – це, в основному, випускники МФТІ, одного з найпрестижніших вищих учбових закладів колишнього СРСР. Зараз вони працюють в науково-дослідних інститутах і лабораторіях США і Санкт-Петербурга, але пам'ятають про те, що колись всі вони були луганцями і починали свій життєвий шлях саме тут, в місті Луганськ.

Отже, для того, щоб підійти впритул до питання безсмертя людини, ми спочатку визначили як аксіому той факт, що людина була кимось створений, а це означає, що у людини є свій Творець. З іншого боку, якщо у людини є Творець, значить, є Творець і у всього нашого Світу, в якому народжується людина, і в якому всі ми сьогодні живемо. Виходячи з цього, можна легко припустити, що якщо навіть людина створює що-небудь з якоюсь певною метою, то і наш Творець спочатку створював весь наш Світ і людину теж для досягнення якоїсь певної мети. Тепер ми можемо пригадати про те, що весь наш світ, як і людина, складається з атомів і молекул, що знаходяться за рахунок енергетичних процесів в постійному русі, а це означає, що той Світ, який ми іноді називаємо матеріальним, насправді – енергетичний. Життя в нім протікає завдяки енергетичним процесам, і тому за допомогою їх відбувається управління всім нашим Світом, як втім, і життям людини. Системою людини, що управляє, є його розумова система, в якій саме думка служить головним елементом не тільки життя людини, але і тих дій і вчинків, які здійснює людина в процесі свого життя, що діє. Все, що відбувається з людиною, відбувається за допомогою керівної дії думки, і саме думка визначає бажання, устремління, дії і емоції людини. Вся ця система дуже сильно нагадує систему комп'ютера, де, наприклад, на екрані монітора, завдяки керованим енергетичним процесам, відбуваються дії комп'ютерної гри. Але ж сама гра при цьому є лише керованим потоком електронів, завдяки яким на екрані монітора висвічуються події комп'ютерної гри. Сам комп'ютер – це всього лише електронний прилад, який без самої комп'ютерної програми не здатний створювати енергетичні процеси, що трансформуються в які-небудь дії. І лише лише за допомогою вбудованої комп'ютерної програми, що породжує впорядковані енергетичні процеси, електронний прилад може перетворюватися практично на жива істота. На цьому принципі було створено безліч роботів і існує цілий ряд проектів по створенню людини-робота.

Але повернемося до питання безсмертя людини. Людина – це біологічна машина, керована за допомогою енергетичних процесів, які підтримуються якоюсь програмою, створеною невідомим нам Творцем. Зрозуміло, що цю програму, найімовірніше створив той Творець, який і створив саму людину, і саме у нього є код управління даною програмою. Але можливо, що найближчим часом людина сама зможе розгадати цей код, адже зламує ж він код в комп'ютерній програмі. Саме у цьому напрямі у ОО "Щастя народу" є дуже добрі і обнадійливі результати. Адже для вирішення даної проблеми людині необхідно зрозуміти, яким чином він може підібрати потрібний йому код, а для цього він повинен визначити, від чого йому необхідно відштовхуватися і в якому напрямі рухатися. Ось саме тому головним визначальним чинником ми висунули той факт, що людина – це соціальна істота, а значить, він прагне до того, щоб швидше розвиватися і отримувати для своєї життєдіяльності необхідну йому енергію, частина з якої він повинен віддавати своєму Творцеві. Адже виходить, що всі ми живемо на енергетичному світі, а це означає, що людина, як і решта всіх живих істот, є не тільки споживачем енергії, але і її генератором. Споживаючи грубу енергію у вигляді їжі і води, людина виробляє складніші види енергії, пов'язані в основному з його емоційним станом, що створюється системою мислення людини. Саме тому людина, як вища істота на планеті Земля, була створена соціальною істотою, здатною створювати цілі держави і імперії, що дозволяють йому за рахунок таких складних соціальних систем мати значно більше можливостей для виразу своїх як негативних, так і позитивних емоцій. Але, ймовірно, в програмі людини є мета, що дозволяє в максимальному ступені розкритися свідомості людини – його енергетичній структурі, що управляє, яка і є ключем даної програми. Саме підбираючи всілякі соціальні ключі, людина зможе добитися стану, який сприятиме отриманню в організмі умов, що дають можливість для запуску механізму регенерації кліток, що відкриває шлях до постійного омолоджування людини. Ми можемо припустити, що віддзеркаленням такого соціального ключа в релігії є проект під назвою "Рай", що закликає людину до добра, любові і щастя. Адже недаремно вже давно відомо, що, наприклад, любов, радість, сміх сприяють продовженню життя людини, а злість, ревнощі, ненависть сприяють швидшому старінню організму і розвитку у нього різних захворювань. Говорять, що всі хвороби – від нервів, а нерви завжди пов'язані з появою у людини негативних емоцій.

Сьогодні ми бачимо два основні напрями рішення задачі, що дає можливість контролювати процеси старіння в організмі людини. Перший напрям – це прочитування енергетичних процесів з біопотенціала мозку людини, обробка цих процесів за допомогою могутніх комп'ютерів і порівняння отриманої інформації у дорослих і дітей. Адже у дітей, на відміну від дорослих, ще не відбувається процес старіння організму, у них ще працює система регенерації всіх кліток в організмі, а значить, енергетична система їх організму, що управляє, працює абсолютно в іншому режимі. Лише поступово, коли цей режим за допомогою програми, закладеної в свідомості людини, міняється, починаються процеси старіння організму. Але для отримання ідеального результату даного дослідження необхідні дуже могутні комп'ютери, які могли б змоделювати весь потенціал головного мозку, представлений приблизно 10-у мільярдами нейронів. Звичайні сучасні комп'ютери дозволяють змоделювати лише роботу 40-60-ти мільйонів нейронів. Для моделювання ж системи всього потенціалу головного мозку необхідний комп'ютер потужністю близько 500-1000 терафлопс. На сьогоднішній день компанією IBM створений комп'ютер потужністю близько 10 терафлопс. Даним напрямом досить інтенсивно займається учений Ріднею Брук в лабораторії штучного інтелекту Массачусетського технологічного інституту за програмою "Cog". За його твердженням, створення комп'ютерів необхідної потужності можливе вже в найближчих 5-10 років. Другий напрям – це поняття системи спрацьовування процесу старіння і регенерації кліток в організмі людини. Навіть ті клітки, які, як прийнято сьогодні вважати, не здатні розмножуватися, а мова ведеться, наприклад, про нейрони або клітки міокарду, насправді все-таки можуть за певних умов регенерувати. Під регенерацією в даному випадку мається на увазі саме розмноження кліток в організмі людини шляхом ділення. Адже багато хто знає про те, що у немовлят всі клітини діляться і розмножуються, а потім цей процес поступово припиняється і вже протягом всього життя людини, що залишилося, не відновлюється. Так відбувається тому, що клітини кожної специфічної тканини в організмі людини запрограмовані лише на певну кількість ділень і за рахунок цього у них абсолютно різні можливості для свого відновлення. Цей феномен був відкритий Леонардом Хейфліком і отримав назву "Межі Хейфліка". Після того, як ділення клітин досягає своєї межі, вони перестають ділитися і тканина в організмі людини починає старіти. Так у людини спрацьовує своєрідний біологічний "клітинний годинник", який і відмірює час життя кожної людини.

І ось для того, щоб зрозуміти, що саме перешкоджає подальшому процесу ділення клітин в організмі людини, необхідно пригадати про те, що головними системами управління життєдіяльністю організму є нервова і ендокринна системи. Нервова система дає команду, і на її команду спрацьовує ендокринна система, яка і створює оптимальні умови для життєдіяльності всіх кліток організму людини. Якщо помістити живу тканину в певне живильне середовище в пробірці, то багато в чому від середовища залежатиме подальший розвиток і зростання тканини. Для багатьох тканин в організмі людини так і не вдалося створити того живильного середовища, в якої клітини цієї тканини шляхом ділення розмножувалися б і потім розвивалися. Ученим сьогодні не вистачає компонентів, які сприяють зростанню і розвитку цих тканин, а цими компонентами, як виявилось, є гормони. Але ми звикли під поняттям гормонів розуміти, в основному, вже давно відомі біологічно активні речовини, які вузьконаправлено впливають на життєдіяльність організму, і це так звані макрогормони. Але виявляється, що існує ще і безліч мікрогормонів, більшість з яких ще невідомі людині, і які існують в організмі людини у вигляді нерозпізнаних людиною білкових молекул. Так, наприклад, в 1986 році американці Ріті Льові-монтальчині була привласнена Нобелівська премія за відкриття ФРН – чинника зростання нервів, білковим компонентом крові, що є, або мікрогормоном. Саме мікрогормони у вигляді білкових молекул і створюють середовище для оптимального проживання, зростання і розмноження кліток, в результаті сприяючи омолоджуванню організму. Звідси стає абсолютно зрозуміло що таке еліксир молодості, формулу якого, як і багато інших, свого часу намагався знайти Чингисхан, що жив задовго до науково-технічного прогресу, в той час, коли людина ще не володіла тими сучасними технологіями, які в даний час мають в своєму розпорядженні учені. Сьогодні, як і в далекі часи, вживаючи певні біологічні речовини, людина здатна впливати на омолоджування організму, але лише в дуже незначному ступені і на короткий термін. Але, проводячи роботи по відкриттю і створенню необхідних білкових компонентів – мікрогормонів, можна досить істотно просунутися в даному напрямі, особливо у тому випадку, коли вдасться встановити чинник вироблення даних мікрогормонів, що управляє.

В ув'язненні хотілося б відзначити, що енергетичний код старіння людини, ймовірно, прихований в самій меті існування людини, яку повинен зрозуміти і до якої повинен навчитися слідувати протягом свого життя кожна людина. Таку просту істину чоловік може зрозуміти, задумавшись над сенсом свого розумового процесу, при якому створювані і отримувані впродовж всього життя людини думки, що формують потім його погляди і устремління, цілком логічно і закономірно прочитуються з розумової системи людини його Творцем. І лише коли думки людини зб

Інші статті